Skolverket vill att jaktinslaget med vapenhantering ska utgå ur svenska jakt- och viltvårdsutbildningar, utbildningar som till exempel finns på flera av landets naturbruksgymnasier. Det här är en rent ut sagt dålig och likaså arrogant signal från Skolverket enligt mig.

Skolverket vill minimera riskerna för skolskjutningar genom att ta bort jaktkunskap och endast låta viltvården finnas kvar i gymnasieutbildningar med bäring på naturen, som vattenbruk, skogsbruk och djurskötsel.

Jord- och skogsbruket har ett stort behov av kompetens. Samtidigt sinar antalet unga som söker sig till Naturbruksutbildningar. Så ser situationen i norra Sverige ut i alla fall. Det är allvarligt, eftersom att pensionsavgångarna inom branschen är stora inom de närmsta tio åren. Bara fram till 2026 kommer 66 % av de som arbetar inom Västerbottens jord- och skogsbruk att gå i pension. Alla arbetsuppgifter kanske inte ska ersättas, men det behövs fortfarande människor med rätt kompetens som kan vidareutveckla näringen.

För många unga är möjligheten att få kombinera sina gymnasiestudier med fritidsintresset jakt en stor anledning till varför man söker sig till naturbruksstudier. Med risk för att låta generaliserande så törs jag ändå påstå att jakt är ett utbrett intresse i mitt hemlän Västerbotten. Att kunna erbjuda jaktstudier och jaktlicens under utbildningen är ett sätt för branschen att kunna attrahera fler unga till utbildningar som redan går på knäna. Jord- och skogsbruket behöver all hjälp som går att finna för att öka attraktiviteten för yrkena, annars kommer ingen arbetskraft att finnas tillgänglig inom en mycket snar framtid.

Jag tycker med anledning av detta att Skolverkets förslag är dumt. Modern vapen- och jaktutbildning genomsyras idag av de etiska och moraliska värdena, både för liv, natur och omgivning. Detta vet jag då jag själv tagit jägarexamen. Man spenderar definitivt mer tid att prata om varför man inte ska avlossa ett skott än varför man borde avlossa ett skott. Det här är värderingar som alla jägare som examinerats idag bär med sig, respekten inför att bära vapen. Att det sedan finns rötägg och människor som missbrukar den makt man får när man håller ett vapen är oundvikligt, och har knappast något att göra med om man är utbildad jägare eller ej.

Jag tror att det är osannolikt att unga människor med ett genuint skogs- och jaktintresse är de som utgör den stora hotgruppen för skolskjutningar. Vad vill Skolverket göra för att förhindra att unga som aldrig vistats i skogen, som aldrig tagit hand om en skjuten älg, som inte vet hur man håller ett vapen för att din granne ska känna sig trygg, som kanske hellre sitter framför datorn än vistas bland djur och natur inte ska få för sig att begå ett massmord på sin skola?