Micaela, grönt är skönt men vackra ord väger lätt.

Låt mig börja med att konstatera: Ja! Du slår huvudet på spiken – Miljöpartiet är den starkaste politiska kraften mot bostadsbyggande och utveckling i svensk politik. Detta är något som miljöpartister vid konfrontation slår ifrån sig med emfas. ”Det är illvilliga ord och förtal. Vi är visst för byggande!” säger de förnärmat.

Läpparnas bekännelse å ena sidan. Vad döljer sig då under ytan? Vad gör du som politiker om du inte vill att det ska byggas men ändå låta påskina att du är det? Jo, framhåll projekt som ligger långt bort i framtiden så att det inte riskerar att skymma sikten för någon i närtid. Exemplet med Bromma flygplats är talande. Det är ur miljöpartistisk synvinkel perfekt – inget träd behöver sätta livet till eftersom det är ett stort fält, inga grodor eller skalbaggar lever idag där och ingen i närheten behöver bli upprörda över att deras boendemiljö blir besudlad med något så obehagligt som grannar. Att man kan på köpet motverka det förhatliga flygandet och därigenom slå hårt mot företagandet och näringslivet kommer som lök på laxen.

Även i Upplands Väsby har MP varit det motsträvigaste kraften till byggande. Den del av kommunen där de trots allt vill bygga är idag ett stort grustag. Som i Bromma finns i grusgropen inga träd eller grannar att tala om (dock kanske några insekter?!) För att kunna bygga där krävs att grus fraktas dit, vilket kan låta paradoxalt att göra till ett grustag, men grundvattentäkten ligger enbart en meter under markytan. Så för att inte dricksvattnet i norra Stockholm ska bli förorenat av byggandet krävs att detta åtgärdas. Tiden det tar är alltså då utöver all den tid det normalt tar att göra planer, samråd, med mera. För att inte tala om vatten och avlopp, gator och belysning och allt annat som ska till. Det kommer alltså att dröja länge innan det finns några hus här. Riktigt länge.

Men ur miljöpartistiskt perspektiv är det kanske värt. Att de som står utan bostad får göra det i många herrans år till är smällar de stackars bostadslösa får ta. Att tillväxten och jobben blir färre då vägar stoppas, drivmedel beskattas hårt och kommunikationer begränsas är vad det får kosta. Allt för att tillfredsställa den partiinterna opinionen.

Det finns trots allt olika skäl till att människor engagerar sig i Miljöpartiet. Att inte vilja ha grannar (NIMBY) är inte en särdeles klädsam ståndpunkt, vilket gör att detta ofta förkläs med andra argument som: att skydda fåglar, att skydda insekter, att skydda träd, att motverka allt som rör sig.

Men Micaela, för att inte du nu ska tycka att jag är raljant måste jag nyansera bilden. Det kan vara så att människor engagerar sig i MP av de ovan nämnda argumenten i sig, eller att drivs av en lust att verka normupplösande och värderelativiserande. Att krav är intrinsikalt onda.

Sen kan jag inte uttala mig om Miljöpartiet i varenda hörn av Sverige. Det kan hända att västeråsmiljöpartisterna verkligen sätter spaden i jorden av andra anledningar än att odla grönsaker. Så jag välkomnar varmt att bli motbevisad. Mina förstahandserfarenheter från Storstockholm och andrahandsuppgifter från andra delar av landet kan trots allt vara helt fel.