Är gamla (M) det nya ”nya”?

Vilka lärdomar har partiet dragit av partiets kursändring för lite mer än tio år sedan? Alltså: vad i projektet Nya Moderaterna bör vi slå vakt om? Jag har en uppfattning. Men var inte oroliga. Jag ska inte tråka ut er med en redogörelse av händelseförloppet vid tiden...